18 Oct
18Oct

התפשטות הקורונה וצעדי המנע שננקטו הובילו את המשק הישראלי ומעסיקים רבים לעבור למצב עבודה מרחוק. 

מהסקר עולה כי עבודה מרחוק פותחת הזדמנויות תעסוקה למגוון אוכלוסיות בניהן תושבי הפריפריות בישראל.

על הסקר השיבו מנהלות ומנהלי משאבי אנוש, בכירות ובכירים בדרג סמנכ"ל, מנכ"ל, רכזות מש"א וגיוס ממגוון תעשיות.

תוצאות הסקר נותנות זום אין על השינויים שהתרחשו בעולם העבודה בעקבות משבר הקורונה בישראל.

תקציר הסקר: 

עבודה מרחוק 

  • 58% מהארגונים כבר החליטו לאפשר המשך עבודה מרחוק.
  • 36% מהארגונים החליטו לאשר יומיים עבודה מהבית גם אחריי משבר הקורונה 28%  יאפשרו עבודה מהבית ללא הגבלה.

השפעות על קליטת עובדים מאזורים מרוחקים

  • בקרב 36% מהארגונים כבר היום קיימת נכונות לגיוס עובדים מהפריפריה ו 33% פתוחים לרעיון. 
  • מהסקר עולה כי 24% מהארגונים נכונים לקליטת עובדים מאזורים מרוחקים בכל התפקידים ו 36% בתפקידים טכנולוגיים. 

אתגרים

  • 35% מהארגונים העידו כי שמירה על מחוברות ושייכות עובדים במצב עבודה מרחוק מהווה אתגר עיקרי עבורם.
  • 22% העידו כי קליטה (גיוס) וחיבור עובדים לאחר קליטה מהווה עבורם אתגר מרכזי.

האתגר החדש בתחום המשאב האנושי הוא שמירה על מחוברות ושייכות עובדים במצב עבודה מרחוק.


להורדת הסקר כקובץ PDF >>> תוצאות סקר ארגונים.pdf

לצפייה בתוצאות הסקר המלא לחצו כאן


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.