בלוג מעסיקים #הצעת ערך לעובד


- Employer Branding -

יישום נכון של תהליך מיתוג מעסיק יוביל להקטנת עלויות גיוס, חיבור העובדים לעשייה הארגונית, ושיפור אחוז שימור העובדים. המדריך המצורף מסכם את התהליך ומדגיש את חשיבות ניהול מיתוג המעסיק בארגונים.