בלוג מעסיקים #חווית עובד


- Employer Branding -

תוצאות סקר ארגונים בנושא עבודה מרחוק נותנות זום אין על השינויים שהתרחשו בעולם העבודה בעקבות משבר הקורונה בישראל.

יישום נכון של תהליך מיתוג מעסיק יוביל להקטנת עלויות גיוס, חיבור העובדים לעשייה הארגונית, ושיפור אחוז שימור העובדים. המדריך המצורף מסכם את התהליך ומדגיש את חשיבות ניהול מיתוג המעסיק בארגונים.