החזון שלנו


החזון שלנוהחזון שלנו
להכין אנשים וארגונים לעולם העבודה החדש.

"אם נדע קודם היכן אנו נמצאים, ולאן פנינו מועדות, נדע טוב יותר מה עלינו לעשות וכיצד עלינו לעשות זאת". (אברהם לינקולן)