חברות שיישמו אסטרטגיית מיתוג מעסיק מדווחות כי עלויות הגיוס ירדו בכ- 50%.

70% ממחפשי העבודה מציינים כי יהיו מוכנים להתפשר בשכר כדי לעבוד בחברה עם מוניטין טוב.

75% מהעובדים מציינים שיהיו מוכנים לעזוב את עבודתם כדי להתקבל לחברה עם מוניטין טוב יותר.

88% מבני דור ה "Millennials" מאמינים שחשוב לעבוד במקום בו התרבות הארגונית תואמת לצפיותיהם.

50% ממחפשי העבודה הנוכחיים מחפשים עבודה דרך הרשתות החברתיות.

מקורות: Business linkedin, Glassdoor, CareerBuilder